Esemény

Esemény:A tanulás tanulása – nyári tábor a könyvtárban
Könyvtár:Faluház és Ravasz László Könyvtár
Település:Leányfalu
Időpont:2009. augusztus 10-19.
KÉPTÁRKéptár megtekintése (2 darab kép)
Egyre nyilvánvalóbb, hogy az iskolai kudarcok egyik fontos okozója, hogy a gyerekek nem találják mag a nekik legjobban megfelelő tanulási stratégiát. Tanuláskutatók szerint ezekkel a gondokkal még a középiskolában is küzd a tanulók egy része.
 
Különösen az iskolai szakaszhatároknál fogalmazódik meg az a kérdés, hogy a pedagógusok, könyvtárosok hogyan tudnak segíteni a gyereknek a megnövekedett iskolai követelmények teljesítésében.
 
A segítségadás egyik módja lehet, hogy ráirányítja a gyerek figyelmét az önismeret fontosságára, és ehhez az eszközök széles skáláját kínálja: szépirodalmi műveket, könyvtári tájékozottságot, érdeklődésnek megfelelő szakirodalom-jegyzéket vagy – mint jelen esetben- foglalkozás-sorozatot ahhoz, hogy hogyan fejleszthetők azok a képességek, amelyek az eredményes ismeretszerzést, tanulást elősegítik.
 
A 2008-as tanév végén egy ötven kérdésből álló kérdőívvel mértük a helyi iskola 10-12 éves tanulóinak tanulási szokásait. Ennek olvasási, olvasmány-feldolgozói, tanulásstratégiai, az ismeretszerzési, pszichológiai következtetései tették indokolttá a foglalkozás-sorozat indítását. Nagy szülői érdeklődés bizonyította, hogy megértették, hogy a felgyorsult világban fontos, hogy tudjon tanulni a gyerek. Ragaszkodtunk a hatékonyság miatt a kiscsoportos létszámhoz, de ígéretet tettünk, hogy megkeressük a folytatás lehetőségét. Az igazi eredmény mégis az, hogy a nyár közepén, amikor hétágra süt a nap, a gyerekek beültek egy terembe, és három órán keresztül keményen dolgoztak.
 
A könyvtár, mint a különböző ismerethordozók tárháza ideális környezetként szolgált a kitűzött célok megvalósításában. A tábor résztvevői megismerkedtek a könyvtár állományrészeivel, az ismeretközlő művek csoportosításának rendjével, gyakorolták a kézikönyvek használatát. A gyors tájékozódást és keresést az ismeretterjesztő irodalomban játékos feladatok tették számukra élményszerűvé.
 
Eredmény:
A tanultak beépültek a gyerekek tanulást segítő tevékenységeinek körébe, a tanítási és más ismeretszerzési módok során ezekre támaszkodni lehet. A nyáron tanultak hozzásegíti őket ahhoz, hogy több tanulási sikerben legyen részük, és megtalálva saját tanulási módjaikat, jól érezzék magukat azokon a helyeken, ahol ismereteiket gyarapíthatják.
 
Résztvevő tanulók száma: 14 fő
Foglalkozások rendje: 8 nap 10-13 óráig, utána kötetlen olvasás, számítógép használat a könyvtárban.